Platform Tegen Pesten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Op deze site staat (bijna) alles wat u te weten moet komen over pesten. Of het nu gaat over een training, al dan niet slecht, over het Nederland Jeugd Instituut, op school, digitaal pesten, en dat wat u graag kwijt wil op deze website.

Wat is een platform? Een platform is een organisatie waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen of personen tot stand brengt. Platformen (of 'platforms') worden bijvoorbeeld opgericht:

om samen nieuw beleid formuleren of invloed uitoefenen op het gedrag van een bepaald bestuur;
om kennis op bepaalde gebieden te bundelen

De naam 'platform' wordt ook vaak gebruikt voor een activiteit binnen een bepaalde club of vereniging: discussieplatform, inspraakplatform etc.
Het platform tegen pesten is een verzameling van personen die ruimschoots hun sporen hebben verdient met hun zoektocht om het pesten tegen te gaan of te voorkomen. Pesters zijn er in alle vormen en maten, groot, klein, jong en oud.Met jong wordt er bedoeld echt jong. Als er tijdens het vierde jaar bij de opvang  iets gebeurt, zoals het aan de haren trekken van een mede leerling of kind en daar wordt niet op de juiste wijze op gereageerd met aandacht voor de harentrekker en het slachtoffer dan is het zeer wel mogelijk dat daar een klas op latere leeftijd daar zeer veel hinder van kan ondervinden. De leerkrachten, ouders en mogelijk het bestuur van de school kunnen dan soms met maatregelen komen die verstrekkend kunnen zijn voor de toekomstige dader, meelopers en slachtoffer en alles wat er om heen leeft zoals ouders en ander kinderen van de familie. En ja, er staat ook oud en daar bedoelen wij mee met mensen op leeftijd die al reeds van hun AOW (proberen) te genieten. Ook in de verzorgingshuizen in Nederland wordt nog steeds volop gepest. Met de huidige zorgstaat van onze ouderen zal daar niet veel aandacht aan worden besteed.

Hoe anders is het op de scholen. Na ruim 30 jaar wordt er in het ministerie maar een beetje aangemodderd voor wat betreft het pesten tegen te gaan. In 2012 zijn er (te) veel leerlingen die zichzelf van het leven beroofde en na veel publicaties in de media vond er iemand in de kelders van het parlement de alarmbel. De mensen die deelgenomen hebben aan de ronde tafel gesprekken hebben allemaal hun zegje mogen doen. Professionals die wisten waar ze het over hadden. Dan eindelijk een dik jaar later worden de plannen van de Staatssecretaris bekend gemaakt. Aller handen trainingen worden opnieuw bekeken door het Nederlands Jeugd Instituut. Op zich een sterk plan. Helaas worden er weer trainingen goedgekeurd waarvan je zeker weet dat ze een averechtse werking hebben en voor we het in de gaten hebben bereiken ze de hoogste status in het land der trainingen…  Schande en wordt vervolgt.

Het kan zijn dat u eventueel ook uw verhaal kwijt wil, een vraag heeft of misschien een aanvulling wil doen aan het bovenstaande. Dat kan, mits iedereen het kan begrijpen. Geen moeilijke universiteitstaal die zelfs ik niet eens kan volgen maar gewoon makkelijke leesbare en vooral begrijpende tekst. Ga naar het contactformulier en stuur uw verhaal.

Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu